kitta x chisaki

Meika
Meika
Meika
Meika
Meika
Likka
Likka
Likka
Likka
Likka
Seima
Seima
Seima
Conton
Conton
Conton

photographer :kazumasa harada
hair and make-up:kentaro katsu
model:yoko yama
direction&styling :yuko mori